KTÜ, İŞKUR ve Samsun Üniversitesi Farklı Kadrolara Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 52 Sözleşmeli Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 20 Kasım 2020 21:57

Samsun Üniversitesi:

Samsun Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın;

– Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ya da Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı ön lisans mezunu olmak koşuluyla 2 (iki) Büro Personeli,

– Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programlarının birinden ön lisans mezunu olmak koşuluyla 1 (Bir) Büro Personeli,

– İşletme, Maliye veya Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla bütçe, finansman ve muhasebe kesin hesap raporlama alanlarında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak koşuluyla 1 (bir) Büro Personeli,

– Lisans mezunu olup, Sivil Havacılık Alanında SHY 145 ATA 300 /ESD /Hidden Damage; EWIS; SHT-M Rev.03; Tecnam P2006T ve Cessna 172N Tipi Simülatör Bakımı sertifikalarına sahip olmak koşuluyla 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Ön lisans mezunları için 2018 KPSSP93 puanı, lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

Başvurular 20 Kasım – 04 Aralık 2020 tarihleri arasında Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak 28 (yirmi sekiz) Hemşire, 1 (bir) Laborant, 7 (yedi) Sağlık Teknisyeni, 2 (iki) Röntgen Teknisyeni alımı yapacaktır.

Başvurular, 23/11/2020 – 07/12/2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ. 

Türkiye İş Kurumu:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (Dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adayların; fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Başvurular 21 Aralık 2020 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 21/12/2020 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.