KOSGEB Sözlü Sınavla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımları Yapıyor!

Güncellenme Tarihi: 6 Şubat 2020 22:23

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, Başkanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) “Sözleşmeli Bilişim Personeli” alınacaktır. 

Genel Başvuru Şartları: 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

2- Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- 2. maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri’nin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6- Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

7- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8- Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.) 

9- 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 yetmiş olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

Başvurular , www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun doldurulup , fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte aşağıdaki adrese elden teslim edilerek yapılacaktır. 

Adres:

KOSGEB Başkanlık Binası 

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 

Ulus / Altındağ / ANKARA

Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2020 tarihi saat 17:30’a kadar.

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.