Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımları Yapacak! Başvurular 6 Mart 2020’de Sona Erecek!

Güncellenme Tarihi: 7 Mart 2020 00:34

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilana göre; Üniversite Birimlerinde Daimi Statüde çalıştırılmak üzere 5 (beş) Güvenlik Görevlisi alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

Başvuru Özel Şartları:

– En Az Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu Olmak,

– Müracaat Tarihi İtibariyle 35 Yaşını Doldurmamış Olmak,

– En Az 2 Yıl Güvenlik Görevlisi Olarak Çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile Belgelendirmek.

– Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı İle Tamamlamış Olmak ve Valilik Tarafından Düzenlenen Süresi Dolmamış Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına Sahip Olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 6 Mart 2020 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak veya İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ya da Alo 170 hattı üzerinden yapılacaktır.

Kura çekimi, 13 Mart 2020 Cuma Günü saat 10:00’ da Üniversitenin Gelişim Yerleşkesinde yapılacaktır.

İlan İçin TIKLAYINIZ.