Konya Meram Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 10 Zabıta Memuru (Kadın/Erkek) Alıyor! Kimler Başvuru Yapabilir?

Güncellenme Tarihi: 25 Eylül 2020 19:58

Konya ili Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacağı ilan edildi. Başvurular 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle başladı. 25 Eylül 2020 günü saat 16:30’a kadar devam edecek. Toplam 10 (on) Kadın/Erkek Zabıta Memuru alımı yapılacak.

– Yerel Yönetimler, İşletme/İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 4 Zabıta Memuru (Kadın/Erkek) alımı yapılacak.

– Mahalli İdareler, Mahalli İdareler(Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 6 Zabıta Memuru (Kadın/Erkek) alımı yapılacak.

Diğer Başvuru Şartları:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.)

– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

– Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle  çıkarılmış olmamak.

Başvurular, başvuru formu doldurulup, istenilen diğer belgelerle birlikte, 21 Eylül – 25 Eylül 2020 (16:30’a kadar) tarihleri arasında Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen olarak yapılacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılacaklardır.

Sınav Tarihleri, Sonuçların Duyurulması, İstenilen Belgeler ve Diğer Tüm Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.