Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS 60 Puan Şartıyla 126 İtfaiye Eri (Kadın/Erkek) Alacak!

Güncellenme Tarihi: 28 Temmuz 2020 08:53

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan ilana göre; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS 60 puan şartıyla 126 “İtfaiye Eri” (Kadın/Erkek) alınacaktır. Başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Genel Başvuru Şartları:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

Özel Başvuru Şartları:

– İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya Sivil Savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

–  2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P93 puan türünden asgari 60 puan almış olmak,

– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, (boy ve kilo tespitleri belediyece yapılacaktır)

– Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

– 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak,

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapacak adaylar, 20 Temmuz – 27 Temmuz 2020 tarihleri arasında http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve ilanda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere;

“Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA”

adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat edeceklerdir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler, Sınav Hakkında Bilgi ve Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.