Kişisel Verileri Koruma Kurumu 24 Uzman Yardımcısı Alımı İçin Sınav Duyurusu Yaptı! Kimler Başvuru Yapabilir?

Güncellenme Tarihi: 16 Ağustos 2020 06:26

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı alımı için sınav duyurusu yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; KVKK Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere 24 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı alınacak. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava çağırılacaktır. (Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir.)

Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

– Genel Kültür (% 15),

– Genel Yetenek (% 15),

– Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (% 20),

– Mesleki Alan Bilgisi.

Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

– Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

– Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

– Genel yetenek ve genel kültürü,

– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve aşağıda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış olmak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP38 grubu için),

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ” Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

– 2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinden sonra doğanlar)

Sınava başvurular, 04 Ağustos – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, ilanda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metine Buradan Ulaşabilirsiniz.