Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 Daimi Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 7 Mart 2020 00:35

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünün yayımladığı ilana göre; Kırşehir İli sınırları içerisinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ve Bağlı Yerleşkelerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden “Güvenlik Görevlisi (Silahsız – 12 kişi)”, “Temizlik Görevlisi (10 kişi)” ve “Temizlik Hizmetleri (Bulaşıkçı – Eski hükümlü ve Terör mağduru (3 kişi))” kadrolarına toplam 25 Sürekli İşçi alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak.

– İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

– Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

– Sözlü Sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

– İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

– Kırşehir ili sınırları içerisinde İkamet etmek.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular, 02 Mart – 06 Mart 2020 tarihleri arasında Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

Kura çekimi 13 Mart 2020 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar ve Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.