Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir? Nasıl Hesaplanır?

Güncellenme Tarihi: 30 Mayıs 2019 16:14

Kıdem Tazminatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kıdem Tazminatı Nedir?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paraya “kıdem tazminatı” denir.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kıdem tazminatını, çalışılan iş yerinde en az bir yıl çalışanlar alabilir. Bir yıl dolmadan işten ayrılanlar bu haktan yararlanamaz. Kıdem tazminatı kamu ve özel sektörde çalışanları kapsar. Kendi işini yapanlar (Bağ-Kur’lu olanlar) ve 4C ‘li memurlar kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

– Çalıştığı yerde en az bir yıl çalışmış olmak,

– Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak.

Eğer kişi istifa ederek işten ayrılırsa bundan dolayı tazminat alamaz. Fakat bunun da istisnai durumları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

– İş Kanunu’nun 24. Maddesinde sayılan haklı fesih şartlarının oluşması halinde istifa edenler tazminat alabilir.

– Zorunlu askerlik görevi için işten ayrılanlar tazminat alabilir.

– Emekli olanlar kendi istekleri ile ayrılırlarsa tazminat alabilirler.

Kadınların “evlenmeleri” halinde evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde istifa ederlerse tazminat alabilirler.

– 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar SGK’ dan 15 yıl 3.600 gün şartlarını tamamladıklarına dair yazı aldıktan sonra kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabilirler.

– Vefat halinde ise tazminat çalışanın yakınlarına ödenir.

– Yaptığı işten sağlığının bozulma ihtimali veya sağlığının bozulması durumunda da istifa eden kişi tazminat alabilir.

Tazminatın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çalıştığı güne bakılır. Her yıl için son brüt maaşından bir maaş alınarak hesaplanır.

Bir yılı tamamlamayan süreler de hesaba katılmaktadır.

Tazminat ödenirken sadece küçük bir oranda damga vergisi kesintisi olmaktadır. 

Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.