Kayseri Üniversitesi 27 Büro Personeli, Destek Personeli, Tekniker ve Teknisyen Alacak!

Güncellenme Tarihi: 5 Mart 2020 19:30

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan ilana göre; 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Kayseri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 21 (yirmibir) Büro Personeli, 2 (iki) Destek Personeli, 2 (iki) Tekniker ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 27 (yirmiyedi) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– Başvuracak adaylarda ilanda belirtilen (ilanın linki aşağıda verilmiştir) özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları
için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

– 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

– Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 5 Mart 2020 (mesai bitimi) tarihine kadar Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Personel Daire Başkanlığına şahsen olarak yapılacaktır.

Başvuru Özel Şartları, İstenilen Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.