Karayolları Genel Müdürlüğü Farklı Şehirlerde Engelli, Eski Hükümlü, TMY Kapsamında Personel Alımları Yapacak! Son Başvuru Tarihi 3 Temmuz 2020!

Güncellenme Tarihi: 5 Temmuz 2020 20:13

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi istihdam edecek. Eski Hükümlü / TMY ve Engelli olmak üzere Şırnak, Erzurum, Afyonkarahisar ve Konya illerinde alımlar yapılacak. Önlisans mezunu Büro İşçisi ve Beden İşçisi kadrolarına toplam 9 (dokuz) Sürekli İşçi alınacak.

Genel Şartlar:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

– Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

– Adayların vardiyalı ve arazide çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

– İşe alınanlar 142,91 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

Başvuru yapacak adaylar 3 Temmuz 2020 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden, İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden veya Hizmet Noktalarından başvurularını yapabilirler.

Engelli İşçi Alım İlanı İçin Tıklayınız. 

Eski Hükümlü / TMY İşçi Alım İlanı İçin Tıklayınız.