Karadeniz Teknik Üniversitesi 82 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 22 Haziran 2020 06:03

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Farabi Hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 82 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapacağını duyurdu. Hemşire, Diyetisyen, Eczacı, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Personeli ve Diğer Sağlık Personeli kadroları için “yazılı ve sözlü sınav yapmaksızın” 82 Personel alınacak. Başvuru genel şartları nelerdir? Başvuru tarihi ne zaman? Aşağıda tüm başvuru genel şartları ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

– Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

– Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır. (Eczacı kadrosuna başvuracaklar hariç)

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

– *Eczacı kadrosuna başvuracakların dikkatine!” Başvurularda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvel (sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanları) uyarınca KPSS şartı ve belgesi talep edilmeyecektir. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup sürece uygun olarak konuya ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

– 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak? 

Başvuruda bulunacakların 05 Haziran – 20 Haziran 2020 tarihleri arasında adaylardan talep edilen diğer belgeler ile üniversitenin resmi internet sitesi (http://www.ktu.edu.tr/personel-tum) online başvuru sistemi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Diğer detaylar için ilana buradan ulaşabilirsiniz. 

Düzeltme İlanı İçin TIKLAYINIZ.