Karadeniz Teknik Üniversitesi 70 Sözleşmeli Personel İlanına Başvurular Başladı! Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Personel Alımları…

Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2020 12:37

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Sözleşmeli sağlık personeli kadrolarına Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı puan sıralaması esas alınmak kaydıyla, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın personel alımları gerçekleştirilecek. Hangi kadrolara kaç personel alınacak? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Karadeniz Teknik Üniversitesinin Farabi Hastanesi Başhekimliği, Hemşire (49 Kişi – Ortaöğretim/Lisans), Laborant (2 Kişi), Sağlık Teknikeri (9 Kişi), Röntgen Teknisyeni (9 Kişi) ve Diğer Sağlık Personeli (1 Kişi) pozisyonları için toplam 70 Sözleşmeli Personel alımı yapacak.

Genel Başvuru Şartları:

– Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

– Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

– Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

– 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Başvurular, 31 Ağustos – 14 Eylül 2020 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Sonuçlar başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde açıklanacaktır.

Başvuru Özel Şartları, İstenilen Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.