Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” Duyurusu Yaptı!

Güncellenme Tarihi: 10 Şubat 2020 17:13

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, “Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı” yayımladı. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilana göre; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 2 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır.

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden; KPSS P1 ve KPSS P2 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan
almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)

– Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (1/1/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

Başvurular, 27 Ocak – 10 Şubat 2020 (saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanın Tam Metni İçin TIKLAYINIZ.