Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçilik Sınavı Yapacak! Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Güncellenme Tarihi: 1 Temmuz 2020 10:30

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 22 Ağustos tarihinde Bağımsız Denetçilik Sınavı yapılacak. Yükseköğretim kurumlarının Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarından mezun kişiler başvuruda bulunabilecekler.

Sınavın Şekli ve Konuları:

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılacak olup,

a. Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b. Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

d. Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

e. Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

f. Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (d) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (d) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar. Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

Sınava Başvuru Tarihi ve Şekli:

Adayların başvurularını elektronik ortamda 26 Haziran 2020 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular http://www.kgk.gov.tr adresi üzerinden kabul edilecek olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sınav Giderleri:

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından online olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava Dair Diğer Detaylara Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Bağımsız Denetçilik Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız.