Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine 120 Sürekli İşçi Alınacak! Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2020 12:40

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sürekli işçi alımları gerçekleştirecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik Hizmetleri, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri, Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri kadrolarına toplam 120 Sürekli İşçi alınacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek alımlar için başvurular ne zamana kadar yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde istihdam edilmek üzere;

– En az ilköğretim mezunu olmak koşuluyla 27 Temizlik Görevlisi,

– En az lise ve dengi okul (en fazla lisans) mezunu olmak, belgelendirmek koşuluyla 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından
düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak koşuluyla 3 (Kadın) Güvenlik Görevlisi, 

– En az lise ve dengi okul (en fazla lisans) mezunu olmak, belgelendirmek koşuluyla 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından
düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşuluyla 7 (Erkek) Güvenlik Görevlisi, 

– Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından mezun olmak koşuluyla 83 Hasta Bakımı ve Temizliği Görevlisi alınacak.

Başvuru yapacak tüm adaylar için;

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olup, 36 yaşından gün almamış olmak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

– Atanmasına engel sabıka kaydı bulunmamak,

– Vardiya usulü çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) olmamak,

– Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet ediyor olmak şartları da aranmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili adaylar, 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/
Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler. 

Tüm Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.