Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lise ve Ön Lisans Mezunu 9 Personel Alımı Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 25 Ocak 2020 00:03

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alım ilanı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete aracılığıyla yapılan duyuruya göre; lise ve ön lisans mezunu 9 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Başvuru İçin Genel Şartlar:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

– Atanmasına engel Sabıka Kaydı bulunmamak.

– Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

– Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

– Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

– İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

– Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

– Kahramanmaraş il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

Başvurular, 20 Ocak – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen olarak yapılacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine alınacak personel için özel şartlar ve diğer detaylar ilanda belirtilmiştir. 

İlan İçin TIKLAYINIZ.