Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alımı İçin Başvurular Başladı!

Güncellenme Tarihi: 27 Haziran 2020 13:04

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına öğrenci alımı için başvuru kılavuzu yayımladı. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Kamu Yönetimi, Deniz Emniyeti ve Güvenliği, Suç Araştırmaları ve Güvenlik Yönetimi anabilim dallarının “Tezli Yüksek Lisans” programlarına 60 lisans mezunu öğrenci alınacak. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylara değerlendirme komisyonunca değerlendirme sınavı yapılacak.

Başvuru Genel Şartları:

– Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

– Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76’ncı maddesinde tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

– Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından çıkarılmamış olmak,

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumda bulunmamak),

– Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir),

– Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,5 veya 100 tam not üzerinden 65 olma (Kesin kayıt öncesi mezun olacak adaylardan değerlendirme sınavı tarihine kadar mezuniyet notunu ibraz edemeyenler için lisans not ortalaması 2,5 alınacaktır),

– Başvuru tarihi itibariyla son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten 60 (EA) puan almış olmak,

– Yabancı dil (İngilizce) sınavlarından (YDS/e-YDS/YÖKDİL) 60 puan almış olmak. (Belgelemek kaydıyla ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen uluslararası bir yabancı dil sınavından alınan muadil bir puan da kabul edilecektir. Ayrıca sınav sonuç belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş sınavlar için geçerlilik süresi dikkate alınır.)

Başvurular, 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü e-posta adresine guvben@jandarma.gov.tr yapılacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar, faaliyet takviminde belirtildiği şekilde öncelikle değerlendirme sınavına alınacaktır. Değerlendirme sınavı sonucu başarılı adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ. 

Lisansüstü Programlarına öğrenci seçim işlemleri faaliyet takvimi ve diğer ayrıntılar için tıklayınız.