Jandarma Genel Komutanlığı KPSS 60 Puan Şartıyla 9 Unvanda 19 Memur Alımı Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 6 Ocak 2020 12:05

Jandarma Genel Komutanlığı 19 Memur alacak. Devlet Personel Başkanlığınca “Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temini ve Seçme Sınavları İlan Metni” yayımlandı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (9) unvanda (19) açıktan Devlet Memuru alımı yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Mersin, Çankırı, Edirne, Isparta, Tekirdağ, Ankara, Aydın, Nevşehir ve Diyarbakır illerine Uzman, İstatistikçi, Mimar, Mühendis, Avukat, Veteriner ve Psikolog unvanlarında 19 Devlet Memuru alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Genel Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.

– Müracaat tarihi (internetten yapılan başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını
tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

– Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

– Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından
emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

– Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

– Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalışıyor olmamak.

– Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.

– 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve
Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

– Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de (ilana bakınız) belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

Başvurular 5 Ocak 2020 (saat 17:00’a kadar) tarihine kadar sadece  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. 

Diğer Detaylar İçin Tıklayınız.