İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 24 Personel Alımı Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 10 Mart 2020 19:21

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İŞKUR üzerinden Normal, Engelli ve Eski Hükümlü/TMY olarak toplam 24 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacaktır. Başvuruda bulunacakların; “Temizlik Görevlisi” kadrosu için en az ilköğretim, “Güvenlik Görevlisi” kadrosu için en az lise mezunu olmaları gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları:

– T.C. vatandaşı olmak.

– Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.

– Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

– Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

– Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık  problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

Başvurular, www.iskur.gov.tr  internet sitesi üzerinden ve İŞKUR birimlerinden yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2020

İlan İçin TIKLAYINIZ.