İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2020 13:24

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvuru şekli, yeri, tarihi ve daha fazlası haberimizde…

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak. Üniversite tarafından yazılı ve sözlü sınav yapılacak. 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınacak. En yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçim yapılacak. Adaylar başvurularını istenilen belgelerle birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL adresine şahsen veya belgeleri son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde postayla göndererek yapabilecekler. Başvurular 20 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi
www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.trsitesinden 27 Mayıs2019 tarihinde ilan edilecek.

Başvuru Genel Şartları

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70
(yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen
mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
          a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
          b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

j) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

k) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR, SINAV KONULARI, ÜCRET VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.