İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS Şartı Olmadan 420 Personel Alımı Yapacak! Başvurular 13 Aralık 2019’da Başlıyor!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 420 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmayan ilana başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı personel alımı yapacak. Belediyenin bünyesinde görevlendirmek üzere Avukat, Sosyal Çalışmacı, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis, Mimar, Hemşire, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen ve daha birçok farklı pozisyonda olmak üzere 420 Sözleşmeli Personel alınacak. Ayrıca İngilizce, Fransızca, Japonca gibi bazı diller ve alanlar içinde Eğitmen alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. 

Genel Şartlar:

– Türk vatandaşı olmak, 

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

– İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvurular, 13 Aralık – 17 Aralık 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurulup imzalanan başvuru formu ve ilanda istenilen belgeler ile birlikte, aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Adres:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

Kemalpaşa Mahallesi 

Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 

Belediye Sarayı Saraçhane 

Fatih / İstanbul 

Aranan özel şartlar ve diğer detaylar için ilana buradan ulaşabilirsiniz.