İstanbul Beyoğlu Belediyesine Açıktan Atama Yoluyla Ön Lisans ve Lisans Mezunu 80 Memur Alınacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 27 Kasım 2020 19:23

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağı duyuruldu.

– Yerel Yönetimler, Tarih, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Sosyal Hizmetler /Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışmalar, İlahiyat, İslam Bilimleri, İslam ve Din Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme- Muhasebe ve Denetim, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Edebiyat, Edebiyat Programları, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Lisans programlarının birinden mezun olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 25 (yirmi beş) Memur,

– Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar, Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon / Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol / Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Çevre Temizliği ve Sağlığı, Atık Yönetimi, Çevre Temizlik Hizmetleri, Çevre Temizliği ve Denetimi, Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Tapu ve Kadastro / Tapu Kadastro, Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programlarından birinden mezun olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 5 (beş) Memur,

– Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet Meslek Yüksekokulu, Çevre Temizliği ve Sağlığı, Çevre Temizlik Hizmetleri, Çevre Temizliği ve Denetimi, Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 10 (on) Zabıta Memuru,

– Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 20 (yirmi) Zabıta Memuru,

– Yerel Yönetimler, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi, İlahiyat, İslam Bilimleri, İslam ve Din bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Beden Eğitimi ve Spor, Ekonomi, İktisat, İş idaresi ve İktisat, İşletme- Ekonomi/ İşletme-İktisat, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri ve Yönetimi, Çevrebilim, Gıda Mühendisliği, İdari Bilimler, Arap Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, Gıda İşletme Mühendisliği, Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 18 (on sekiz) Zabıta Memuru,

– Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, İngilizce veya Arapça YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 2 (iki) Zabıta Memuru alımı yapılacaktır.

Adayların ilanda belirtilen başvuru belgelerini, 28.12.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) “Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121” adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda, Belediyenin Basvuru@beyoglu.bel.tr internet adresine de başvuru yapılabilmektedir.

Detaylar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.