İşsizlik Oranı Yüksek Meslekler

Güncellenme Tarihi:

Türkiye’de Üniversite Mezunları Arasında İşsizlik Oranı Yüksek Meslekler

Kamuoyu araştırmalarında en önemli sorun olarak ortaya çıkan işsizlik üniversite mezunları arasında daha yaygın olarak görülmektedir. 2018 itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 537 bin işsizden Yüksekokul veya Fakülte Mezunu işsizlerin sayısı 951 bin olarak tespit edildi.

İşsiz Yükseköğrenim Mezunlarının 300 binini iş ve yönetim, 115 binini eğitim alanlarından mezun olanlar oluşturdu. Yükseköğrenim Mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 24,3 ile Sosyal Hizmetlerde olurken, bunu yüzde 23,8 ile Gazetecilik ve Enformasyon, yüzde 17,8 ile Sanat, yüzde 17 ile İş Sağlığı ve Ulaştırma Hizmetleri, yüzde 16,9 ile Fiziki Bilimler, Biyoloji ve Çevre, yüzde 15,3 ile Sosyal ve Davranış Bilimleri alanları izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye’de işsiz kesimde 3 milyon 537 bin kişiden 60 binini okuma-yazma bilmeyenlerin, 129 binini okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin, 789 binini ilkokul, 776 binini ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okulları, 433 binini genel lise, 399 binini meslek lisesi mezunlarının oluşturduğu kayıtlara geçti. Yüksekokul veya fakülte mezunu işsizlerin sayısı 951 bin olarak kayıtlara geçti.