Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kura ve Sözlü Sınav İle 25 Sürekli İşçi Alacak! Başvurular Başladı!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:17

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sürekli işçi alımları yapacak. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere kura ve sözlü sınav ile 25 Sürekli İşçi alınacak. 

T.C. Devlet Personel Başkanlığı web adresi üzerinden yayımlanan ilana göre; Tesisat Teknolojisi Teknisyeni, Sıvacı, Boyacı, Bahçıvan, Mobilyacı, Demir Doğramacı, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına Kadın / Erkek 25 Sürekli İşçi alımı gerçekleştirilecek. 

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 12 Aralık – 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Isparta İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya İŞKUR’un internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler. 

Başvuru İçin Genel Şartlar:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

– İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

– Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

– Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.

İŞKUR’ a iş başvurusu yapmak ve İŞKUR’ un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve “iş başvurusu yapma” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM için tıklayınız.