İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

Güncellenme Tarihi: 5 Haziran 2020 10:17

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Bir işletmede, fabrikada veya iş kolunda her türlü iş güvenliği problemlerini çözmek,mesleki riskleri azaltmak ve araştırmak, çalışanların sağlığını korumak, olası tehlikeli durumları önlemek, çalışma hayatının daha güvenli ve insan odaklı bir ortama kavuşmasını sağlamak adına için iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere eğitim alanlara İş Güvenliği Uzmanı denmektedir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans) mezunları ve Teknik Öğretmenler İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması Nedir?

İş Güvenliği Uzmanları öğrenim durumlarına ve görev sürelerine göre A Sınıfı (Çok Tehlikeli), B Sınıfı (Tehlikeli) ve C Sınıfı (Az Tehlikeli) olmak üzere üç sınıfa ayrılır. İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olanlar “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” olarak görev yapmaya başlayabilirler. Daha sonra C Sınıfı Uzmanları kanunen belirlenen çalışma süresini tamamladıktan sonra B Sınıfı Uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar.

İş Güvenliği Uzmanı Genel Nitelikleri Nelerdir?

– Genel ve sayısal yeteneğe sahip,

– Fen bilimleri ile ilgili,

– Çözüm Üretebilen,

– Gözlem Yeteneği yüksek olan,

– Yönergeleri izleyebilen,

– Ayrıntıları algılayabilen,

– Yoğun stres altında çalışabilen,

– Hızlı ve doğru karar verebilen,

– Tedbirli ve Düzenli çalışabilen,

– Sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir.