İMMİB Sözlü Sınavla 26 Uzman Yardımcısı ve İdari Memur Alımı Yapacak! Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Güncellenme Tarihi: 21 Şubat 2020 17:35

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre; İMMİB Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı (19 kişi) ile İdari Memur (7 kişi) kadroları için sözlü sınavla 26 Personel alınacak. 

Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

– 18 yaşını bitirmiş olmak,

– Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Girişimcilik, İktisat, İşletme, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ekonomi ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

– 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 ve daha sonra doğanlar),

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

– Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

– TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

– Uzman Yardımcılığı kadrosu için İngilizceden, ÖSYM tarafından 2017-2018-2019 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

– Uzman Yardımcılığı ve İdari Memur kadroları için 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında P3 puan türünden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 21 Şubat 2020 (mesai bitimi, 17:00) tarihine kadar İMMİB Genel Sekreterlik evrak kayıt birimine, ilanda istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İstenilen Belgeler, Sözlü Sınava İlişkin Detaylar ve Diğer Ayrıntılar İçin İlanı TIKLAYINIZ.