İki Üniversite 445 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 29 Haziran 2020 23:04

Üniversiteler tarafından toplam 445 “Sözleşmeli Personel” alım ilanı yayımlandı. Balıkesir Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı birimlerde görev yapmak üzere 445 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak. KPSS puanı esas alınarak Hemşire, Sağlık Teknikeri, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen, Ebe, Eczacı, Röntgen Teknisyeni ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 446 “Sözleşmeli Personel” istihdam edilecek. Aşağıda başvuru tarihleri ve başvuru linkleri yer almaktadır. . (Eczacı kadrosuna başvuracak adaylar da KPSS puan şartı aranmamaktadır.)

Balıkesir Üniversitesi:

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere 1 (bir) Psikolog, 72 (yetmiş iki) Hemşire, 5 (beş) Ebe, 3 (üç) Röntgen Teknisyeni, 11 (on bir) Sağlık Teknikeri ve 1 (bir) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına 93 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

Başvuru Şartları:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

– 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2020 (saat 17:00 ‘a kadar)

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ. 

Düzeltme İlanı İçin Tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere 300 (üç yüz) Hemşire, 5 (beş) Diyetisyen, 4 (dört) Eczacı, 2 (iki) Fizyoterapist, 19 (on dokuz) Sağlık Teknikeri, 17 (on yedi) Röntgen Teknisyeni ve 5 (beş) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına 352 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. (Eczacı kadrosuna başvuracak adaylar da KPSS puan şartı aranmamaktadır.)

Başvuru Şartları:

– 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

– Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2020 (saat 23:59’a kadar)

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.