İki Kalkınma Ajansı BAKKA ve KUZKA 22 Personel Alacak! Kimler Başvuru Yapabilir?

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:13

İki farklı Kalkınma Ajansı Devlet Personel Başkanlığı’nın resmî sitesi üzerinden personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)’na İç Denetçi (1), biri Hukuk Müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11 Uzman alımı, T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’na ise İç Denetçi (1), Hukuk Müşaviri (1) ve Uzman Personel (8) alımı yapılacaktır. Her iki Kalkınma Ajansı için başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

Bütün Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

– Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. 

Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59’a kadar www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alımı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.