İki Farklı Kalkınma Ajansı 14 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Diğer Detaylar…

Güncellenme Tarihi: 2 Haziran 2020 09:26

İki farklı ajans 14 personel alımı için duyuruda bulundu. T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 4 Uzman Personel, 2 Destek Personeli ve 1 İç Denetçi olmak üzere toplam 7 (yedi) personel alımı yapacaktır. Güney Ege Kalkınma Ajansı ise 1 İç Denetçi, 1 Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel, 4 Uzman Personel,1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sorumlusu Destek Personeli olmak üzere toplam 7 (yedi) personel alımı yapacaktır.

Zafer Kalkınma Ajansı İlanı İçin Başvuru Tarihleri: 30 Mart – 10 Nisan 2020

Güney Ege Kalkınma Ajansı İlanı İçin Başvuru Tarihleri: 4 Mayıs – 22 Mayıs 2020

Başvuru Şartları:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvurular, sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru” ve “Güney Ege Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru” bağlantılarından yapılacaktır.

Başvuru özel şartları ve diğer detaylar için ilanların linkleri aşağıda verilmiştir.

Zafer Kalkınma Ajansı İlanı İçin Tıklayınız.

Güney Ege Kalkınma Ajansı İlanı İçin Tıklayınız.