İçişleri Bakanlığı KPSS 60 Puan Şartıyla 13 Sözleşmeli Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 16 Mayıs 2020 00:21

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere Avukat, Programcı, Diğer Teknik Hizmet Personeli ve Mühendis kadrolarına 13 Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak şartı bulunmaktadır.

16 Haziran – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş (sözlü) sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Başvurular, 11 Mayıs – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle online olarak yapılacaktır.

İlanın Tam Metni İçin TIKLAYINIZ.