İçişleri Bakanlığı 48 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:11

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 48 sözleşmeli personel alımı için duyuruda bulundu. Taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 40 Büro Personeli ve 8 Sosyal Çalışmacı alımı yapılacaktır. Alımlar sözlü sınava tabi tutularak gerçekleştirilecektir. Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili detaylar haberin devamında yer almaktadır…

Sözlü Sınav Başvuru Şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

– Bu ilanın, Ek-1 ve Ek-2 tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak. 

– 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) 

– 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak.

– Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

– Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir. 

– Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Başvurular, 7 Kasım itibariyle saat 10:00’da başlayacak, 15 Kasım 2019 Tarihi saat 18:00 da sona erecektir. Başvurular www.icisleri.gov.tr adresindeki başvuru linki aracılığıyla elektronik ortamda “İş Talep Formu” doldurularak yapılacaktır. 

Not: Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağı için başvuruda bulunacakların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. (Detaylar için ilana bakınız.)

İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.