İBB Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 250 Memur Alımı Yapacak! KPSS 60 Puan Şartı! Başvuru Koşulları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 20 Kasım 2020 21:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere lise, ön lisans ve lisans mezunu 250 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapılacaktır. İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları:

– Türk vatandaşı olmak.

– 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 , P93, P94 puan türünden 60 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları:

1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak (ilanın linki haberin sonunda verilmiştir).

– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

– Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

– Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

– 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular 27/12/2020 – 3/1/2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMU doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Adaylar başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih / İstanbul” adresine 6/1/2021 – 15/1/2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.