HSK’dan Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı Duyurusu! Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Güncellenme Tarihi:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Resmî Gazete üzerinden personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre 5 (beş) “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” alımı gerçekleştirilecek. 

Başvuru Şartları Şunlardır:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Son başvuru günü olan 04/11/2019 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar), 

– Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, 

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

– Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

– ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak. 

Başvurular 30 Ekim 2019 tarihinde başlayıp, 04 Kasım 2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) sona erecektir.

İlanda adayların, www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan 2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formunu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA) 

 İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.