Hitit Üniversitesi Sürekli İşçi Alımları Yapıyor! Başvurular 15 Kasım 2019’da Sona Erecek!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:09

Hitit Üniversitesi sürekli işçi alımları yapacak. İlan Devlet Personel Başkanlığı’nın internet  adresi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilana göre; ilköğretim ve ortaöğretim mezunu 4 Temizlik Görevlisi (Engelli ve TMY) alınacak. 

Başvuru Şartları:

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

– Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

– Son başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.

– Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak veya muaf olmak).

– Talepler Çorum Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Çorum’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

– Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;

– Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Başvurular, 11 Kasım – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında Çorum İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.