Helal Akreditasyon Kurumu 15 Daimi Personel İstihdam Edecek! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 24 Mart 2020 19:29

Helal Akreditasyon Kurumunun Resmi Gazete aracılığıyla yayımladığı ilana göre; Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 15 (on beş) Sürekli İşçi alınacaktır.

Bakım- Onarım Görevlisi (Elektrikçi (Genel), Isıtma ve Sıhhi Tesisatç) meslek kolu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip olmak (Lise ve Dengi), Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) ve Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak şartı bulunmaktadır.

Başvuru Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Güvenlik
Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  * Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  * Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından
mahkûm olmamak.
  * Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

– Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

– Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

– Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

– Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

– Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda (ilanın linki aşağıda verilmiştir) gösterilen unvanlardaki tercih ettikleri meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.

– Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 09 Mart 2020 – 13 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM için tıklayınız.