Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 46 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı!

Güncellenme Tarihi: 5 Temmuz 2020 20:15

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevlendirmek üzere 46 Personel alımı yapacağını ilan etti. Yüksek öğretim kurumlarının ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun adaylar başvuru yapabilecekler.

2018 yılı KPSS puanı esas alınarak Hemşire, Ebe, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikeri), Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri), Sağlık Teknikeri (Patoloji Teknikeri) ve Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri) kadrolarına toplam 46 “Sözleşmeli Personel” alınacak.

İlgili Adaylar İçin Genel Şartlar:

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

– Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak,

– 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, 4 Temmuz 2020 tarihine kadar Üniversitenin web sayfasında (www.hmku.edu.tr veya www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ. 

Kontenjan dağılımı, başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylar için ilana buradan ulaşabilirsiniz.