Hâkimler ve Savcılar Kurulu Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 18 Temmuz 2020 22:32

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “Memur” alımı yapılacak. KPSS puan şartı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna 10 “Memur” alınacak.

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

– Türk vatandaşı olmak,

– Son başvuru günü olan 17/07/2020 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

– Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

İlgili adayların uygulamalı ve sözlü sınav için başvurularını 13 Temmuz – 17 Temmuz arasında, www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu doldurarak ve ilanda belirtilen başvuru için gerekli belgeler ile Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA

Başvuru için gerekli belgeler, uygulama sınavı, sözlü sınav, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.