Hacettepe Üniversitesi 53 Akademik Personel Alım İlanı

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:33

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 53 Akademik Personel alımı yapacak. Üniversitenin çeşitli  birimlerinde açık bulunan anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre Hacettepe Üniversitesi 53 Akademik Personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar 18 Profesör, 8 Doçent 27 Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak. Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olacak.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atamakriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. 

Başvurular 22 Mayıs 2019 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğe (Yazı İşleri Müdürlüğüne) şahsen yapılacak. Posta ile başvurular kabul edilmeyecek. 

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi için ilgili maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi, özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. (Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi
http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.)

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro
başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu
içerisinde, dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

İlanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.