Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye Genelinde 1000 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İçin Sınav Duyurusu Yayımladı! Kimler Başvuru Yapabilir?

Güncellenme Tarihi: 20 Kasım 2020 17:55

Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alacak. Gelir İdaresi Başkanlığınca “Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” duyurusu yapıldı. Yayımlanan ilana göre; Türkiye genelinde belirtilen illere atanmak üzere, yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucu esas alınarak 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru şartları, nasıl ve ne zaman başvuru yapılacağı ve diğer detaylara ilişkin ayrıntılar haberin devamında… 

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

– 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya
bu tarihten sonra doğmuş olmak),

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

– ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS
(A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Başvurular, 9 Kasım – 20 Kasım 2020 (saat 17.30’a kadar) tarihleri arasında http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olunarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Gelir Başkanlığının resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Atama Yapılacak İller, Kadro Sayısı ve Diğer Detaylar İçin İlana BURADAN Ulaşabilirsiniz.