Gaziantep Üniversitesi’nden Sözleşmeli Personel Alımı

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:04

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Teknikeri pozisyonunda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS93 puan sırası esas alınarak Sağlık Teknikeri alımı gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim kurumlarının Önlisans Odyometri bölümünden mezun olmak koşuluyla 1 Sağlık Teknikeri,

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az 4 yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak ve 6 ay pediatri anjio konusunda deneyimli olmak ve belgelemek koşullarıyla 1 Sağlık Teknikeri,

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az 4 yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak ve 18 ay Girişimsel Nöroloji ve Radyoloji Anjio konusunda deneyimi olmak ve belgelemek koşullarıyla 1 Sağlık Teknikeri olmak üzere toplamda 3 kişi alınacak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

2- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar.
2018 KPSS-P93 puan türü esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat
edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel  ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri
Üniversitenin web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2018 KPSS sınav sonuç belgesi

3- e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4- Kimlik Fotokopisi

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde ve
bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (https://www.gantep.edu.tr)