Gaziantep Üniversitesi 8 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 29 Şubat 2020 09:50

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; Rektörlük ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 8 Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) alımı yapılacak.

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip
olmak,

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak, şartları aranır.

– Temizlik Personeli kadrosuna başvuracak adayların en az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olması gerekmektedir. 

– İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular, 24 Şubat – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziantep İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

Noter huzurunda kura çekimi 6 Mart 2020 tarihinde saat:10:00’da gerçekleştirilecektir. Kura çekimi Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde mülakat sınav tarihi ile birlikte ilan edilecektir.

Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.