Gaziantep Şahinbey Belediyesi Farklı Lisans Bölümlerinden 40 Zabıta Memuru Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 5 Eylül 2020 12:11

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak, açıktan atama yoluyla 40 Zabıta Memuru alınacak.

Yükseköğretim kurumlarının Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat İşletme, Maliye veya Maliye Muhasebe, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri lisans programlarından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 38 Zabıta Memuru (Kadın/Erkek) alımı yapılacak.

Yükseköğretim kurumlarının Veteriner Lisans Programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak koşuluyla 2 Zabıta Memuru (Kadın/Erkek) alımı yapılacak.

Başvuru Şartları:

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.

– 01/01/2020 tarihi itibariyle Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1990 tarihi ve daha sonra doğanlar)

– 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 (17:00’a kadar)

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Zabıta Memuru kadrolarına adayların kurum tarafından istenilen belgeleri Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Diğer Detaylar İçin İlana TIKLAYINIZ.