Eskişehir Teknik Üniversitesi 5 Personel (Eski Hükümlü/TMY) Alımı Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 7 Mart 2020 00:35

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce yayımlanan ilana göre; Üniversitenin bağlı birimlerinde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan 4 Personel (Teknik Personel ve İnşaat İşçisi) alınacaktır. 

Genel Başvuru Şartları: 

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

– Teknik Personel kadrosu için en az lise ve dengi okul mezunu olmak,

– İnşaat İşçisi kadrosu için en az ilkokul mezunu olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak. 

– Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri, 

– Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder. 

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 6 Mart 2020

Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.