Eskişehir Osmangazi Üniversitesine 215 Daimi Personel Alınacak! Başvurular 12 Haziran 2020’de Sona Erecek!

Güncellenme Tarihi: 13 Haziran 2020 11:11

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 215 Sürekli İşçi alacak. Üniversite Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Koruma ve Güvenlik Amirliği’nde 108 Temizlik Görevlisi, 75 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ve 32 Güvenlik Personeli istihdam edilecek. Kimler başvuru yapabilir? İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılır?

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

– Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

– Askerlikle ilişiği olmamak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

– Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sürekli İşçi ilanı için başvuru yapacak adayların 8 Haziran – 12 Haziran 2020 tarihleri arasında İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Kura tarihi, kura yeri, sözlü mülakat tarihi, sözlü mülakat yeri ve atama işlemleri için tıklayınız. 

Güvenlik Görevlisi İlanı İçin Tıklayınız. 

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı İlanı İçin Tıklayınız. 

Temizlik Görevlisi İlanı İçin Tıklayınız. 

İŞKUR Üzerinden Nasıl Bşvuru Yapılır?

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’ a kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. İŞKUR’ a kayıt olmak için https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx adresinden “üye ol” butonunu tıklayıp, önünüze gelen sözleşme metnini onayladıktan sonra gerekli alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak üye olabilirsiniz.

Üye olduktan sonra “İş İlanları” menüsünü tıklayarak açılan ekrandan “İlan No” kısmına çalışmak istediğiniz şirketin ilan numarasını yazıp “Ara” butonuna tıklayarak iş başvurunuzu yapabilirsiniz. İŞKUR’ a kayıt olmak ve iş başvurusu yapmak hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.