Dokuz Eylül Üniversitesi 318 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımı!

Güncellenme Tarihi: 13 Haziran 2020 11:07

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapacağını ilan etti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 318 Sürekli İşçi alımı yapılacak. En az ilköğretim en çok ortaöğretim mezunu olmak şartı ile alım yapılacak olan kadrolara kimler başvuru yapabilir? İŞKUR üzerinden online başvuru nasıl yapılır?

Kimler Başvuru Yapabilir?

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

– 18 yaşını doldurmuş olmak,

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Başvuru niteliklerini sağlayan adayların 8 Haziran – 12 Haziran 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden sisteme “İş Arayan” kaydı yaptırdıktan sonra TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Temizlik Görevlisi İlanı İçin Tıklayınız.

Güvenlik Görevlisi İlanı İçin Tıklayınız. 

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ilanı için Tıklayınız.

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’ a kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve iş başvurusu yapmak hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.