Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan Personel Alım İlanı! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2020 21:02

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilana göre; TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli
olmayan 6 (altı) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir.

Başvuru İçin Genel Şartlar:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvurular, 10 Şubat – 21 Şubat 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihlerği arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Sınav Başvuru bağlantısında yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.