Dışişleri Bakanlığı Personel Alım İlanı Yayımladı! 14 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 28 Ocak 2020 15:02

T.C. Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmî sitesi üzerinden duyuruda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 14 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak.

Başvuru Genel Şartları:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

2- Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3-  2. maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri’nin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

5- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6-Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 

Müracaat edecek adaylar başvurularını Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular, 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayacak olup 16 Ocak 2020 tarihi saat 18.00’de sona erecektir.

Özel şartlar ve diğer detaylar için ilana buradan ulaşabilirsiniz.