Dicle Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesine 85 Sürekli İşçi Alımı Yapılacak!

Güncellenme Tarihi: 23 Haziran 2020 17:34

İki farklı şehirde üniversiteler tarafından “Sürekli İşçi” istihdamı yapılacak. Dicle Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesine bağlı birimlerde görev yapmak üzere toplam 85 “Sürekli İşçi” alınacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Hasta ve Yaşlı Bakım Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarına “Sürekli İşçi” alımı gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, genel başvuru şartları ve İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılacağı bilgisine aşağıda yer verilmiştir.

Selçuk Üniversitesi:

25 Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Genel Başvuru Şartları:

– İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

– Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

– Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

– Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

– Adaylar ilan edilen Sürekli İşçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler.

Başvuru Tarihi: 22 Haziran – 26 Haziran 2020

Başvuru niteliklerini taşıyan adaylar İŞKUR’un internet adresinden, İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilirler.

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.

Dicle Üniversitesi:

12 Temizlik Görevlisi, 8 Güvenlik Görevlisi, 38 Yaşlı ve Hasta Bakım Görevlisi İçin Genel Başvuru Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

– Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvuru Tarihleri: 17 Haziran – 22 Haziran 2020

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı İlanı İçin Tıklayınız. 

Temizlik Görevlisi İlanı İçin Tıklayınız. 

Güvenlik Görevlisi İlanı İçin Tıklayınız. 

Başvuru niteliklerini taşıyan adaylar İŞKUR’un internet adresinden, İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilirler.

İŞKUR Üzerinden Nasıl Başvuru Yapılır?

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’ a kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. İŞKUR’ a kayıt olmak için https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx adresinden “üye ol” butonunu tıklayıp, önünüze gelen sözleşme metnini onayladıktan sonra gerekli alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak üye olabilirsiniz.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve iş başvurusu yapmak hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.