DHMİ Farklı Şehirlerde 207 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek! Giriş Sınavı Duyurusu Yapıldı!

Güncellenme Tarihi: 20 Kasım 2020 22:33

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 200 adet Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav duyurusu yapıldı.

DHMİ bünyesinde çalıştırılmak amacıyla alınacak 207 Sözleşmeli Personel yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağırılacaklardır. Yapılacak giriş sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir. 

Başvuru Genel Şartları:

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak ,

– Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),

– Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

– Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 4 (dört) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanın Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz.