Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 17 Haziran 2020 19:00

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Hastanesine 400 Personel alınacağını ilan etti. Yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak Hemşire, Biyolog, Diyetisyen, Ebe, Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diğer Sağlık Personeli kadrolarına 400 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını ve ilanda belirtilen öğrenim şartını taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

– Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

– 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

– Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

– Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adayların 02 Haziran – 16 Haziran 2020 (17:00’a kadar) tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte üniversitenin resmi sayfası üzerinden ( www.cumhuriyet.edu.tr) üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için başvuru işlemini online olarak tamamlaması gerekmektedir.

Cumhuriyet Üniversitesi online başvuru sistemi için tıklayınız. 

Başvuru yapabilmek için gerekli belgeler, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçları ile ilgili daha fazla bilgi için ilana buradan ulaşabilirsiniz.

Düzeltme İlanı – 1 İçin Tıklayınız.

Düzeltme İlanı – 2 İçin Tıklayınız.